Świetlica Integracyjna „Promyczek”

Zadanie publiczne pod nazwą Świetlica Integracyjna „Promyczek” realizowane przez Małopolskie Stowarzyszenie Pracowników Socjalnych z siedzibą w Łukowicy jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego w ramach działań adresowanych do romskiej mniejszości…

Świetlica Integracyjna „Iskierka”

Zadanie publiczne pod nazwą Świetlica Integracyjna „Iskierka” realizowane przez Małopolskie Stowarzyszenie Pracowników Socjalnych z siedzibą w Łukowicy jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego w ramach działań adresowanych do romskiej mniejszości…