Rekrutacja uczestników do romsko-polskiej Świetlicy Środowiskowej

Małopolskie Stowarzyszenie Pracowników Socjalnych z siedzibą w Łukowicy informuje, że w okresie od 01.04.2015r. do 31.12.2015r. będzie realizowało zadanie rządowe pod nazwą Nowosądeckie Centrum Wsparcia Rodzin Romskich dzięki dotacji przyznanej…