Adresaci zadania publicznego

Adresatami zadania publicznego są osoby zamieszkałe na terenie Miasta Nowego Sącza, tj. osoby starsze (w wieku 60+), dzieci (od 4 do 13 lat ), rodzice, młodzież (od 13 do 25 lat). Dopuszcza się rekrutację młodzieży zamieszkałej poza obszarem Nowego Sącza uczącą się lub studiującą na terenie Miasta Nowego Sącza. Łącznie do Centrum zostanie zrekrutowanych min. 60 uczestników tj.: min. 30 osób starszych (60+) oraz 30 osób z pozostałych grup wiekowych (dzieci, rodzice, młodzież), które w trakcie procesu rekrutacji będą cechowały się wysokim poziomem motywacji do wzięcia udziału w działaniach zaplanowanych w ramach Centrum Integracji Międzypokoleniowej „Bliżej Siebie”. Na podstawie przeprowadzonej rekrutacji wyłoniona zostanie grupa osób kwalifikująca się do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych w CIM „BS”. Rekrutacja jest prowadzona w kilku punktach na terenie Miasta tj. w siedzibie Centrum Integracji Międzypokoleniowej „Bliżej Siebie” w Nowym Sączu przy ul. Barbackiego 28 w godz. 15.30 do 19.00, w Sądeckiej Bibliotece Publicznej – Filia na os. Wólki w Nowym Sączu przy ul. Barbackiego 46 (w godzinach pracy biblioteki) oraz w Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu ul. Rynek 14 (w wyznaczonych terminach).
Każdy uczestnik podczas wypełniania ankiety rekrutacyjnej będzie mógł wybrać interesujące go zajęcia i na tej podstawie zostanie zakwalifikowany do poszczególnych grup. Zakłada się możliwość uczestnictwa tych samych osób w zajęciach kilka razy w tygodniu. Minimum 2 dni w tygodniu będą się odbywały zajęcia wspólne dla osób starszych i wybranej grupy wiekowej (dzieci, młodzieży, rodziców) lub wszystkich uczestników.