Maja – zajęcia realizowane w mies. wrześniu 2017r.

http://www.msps.pl/wp-content/uploads/2017/10/20170703_093117-Copy.jpghttp://www.msps.pl/wp-content/uploads/2017/10/20170703_093117-Copy.jpghttp://www.msps.pl/wp-content/uploads/2017/10/20170703_093117-Copy.jpghttp://www.msps.pl/wp-content/uploads/2017/10/20170703_093117-Copy.jpghttp://www.msps.pl/wp-content/uploads/2017/10/20170703_093117-Copy.jpghttp://www.msps.pl/wp-content/uploads/2017/10/20170703_093117-Copy.jpghttp://www.msps.pl/wp-content/uploads/2017/10/20170703_093117-Copy.jpghttp://www.msps.pl/wp-content/uploads/2017/10/20170703_093117-Copy.jpghttp://www.msps.pl/wp-content/uploads/2017/10/20170703_093117-Copy.jpghttp://www.msps.pl/wp-content/uploads/2017/10/20170703_093117-Copy.jpghttp://www.msps.pl/wp-content/uploads/2017/10/20170703_093117-Copy.jpghttp://www.msps.pl/wp-content/uploads/2017/10/20170703_093117-Copy.jpghttp://www.msps.pl/wp-content/uploads/2017/10/20170703_093117-Copy.jpghttp://www.msps.pl/wp-content/uploads/2017/10/20170703_093117-Copy.jpghttp://www.msps.pl/wp-content/uploads/2017/10/20170703_093117-Copy.jpghttp://www.msps.pl/wp-content/uploads/2017/10/20170703_093117-Copy.jpghttp://www.msps.pl/wp-content/uploads/2017/10/20170703_093117-Copy.jpghttp://www.msps.pl/wp-content/uploads/2017/10/20170703_093117-Copy.jpgMaja – zajęcia realizowane w mies. wrześniu 2017r.

W miesiącu wrześniu 2017r. na Świetlicy Środowiskowej „MAJA” kontynuowano zajęcia edukacyjno-integracyjne skierowane do dzieci i młodzieży romskiej i polskiej z terenu Miasta Nowego Sącza.

 

Wśród założeń pracy z uczestnikami zajęć świetlicowych znalazły się następujące zagadnienia: kształtowanie postawy właściwego porozumiewania się z innymi, wypracowanie zasad skutecznej nauki, dbanie o estetykę i porządek własnego kącika zabawy, rozwijanie kreatywności, poznawanie różnych technik uczenia się.

Przykładowe zajęcia zrealizowane w ramach Świetlicy Środowiskowej „Stokrotka”:

 • zaprojektowanie i stworzenie własnego planu pracy świetlicy (nacisk na systematyczne odrabianie zadań domowych),
 • moje wspomnienia z wakacji – praca plastyczna wykonana dowolną techniką,
 • śpiew przy akompaniamencie gitary,
 • zajęcia edukacyjne – ćwiczenia grafomotoryczne,
 • wyjście na boisko szkolne, zabawy ruchowe na świeżym powietrzu z wykorzystaniem skakanek, piłek oraz paletek,
 • „Jak ja widzę moją szkołę” – praca plastyczna, tworzenie nowych dekoracji w świetlicy, słuchanie wierszy o szkole, zajęcia muzyczno-ruchowe.
 • zajęcia edukacyjne – rysowanie po śladzie,
 • wyjście na plac zabaw, zabawy integracyjne prowadzone przez wychowawcę ,
 • pomoc w nauce – odrabianie zadań domowych,
 • czytanie bajek – pobudzanie wyobraźni,
 • planowanie aktywnego i twórczego spędzania wolnego czasu,
 • zabawy ruchowe orientacyjno-porządkowe,
 • spacer edukacyjny po okolicy, ćwiczenia wymowy i słuchu fonetycznego (głoskowanie),
 • tworzenie prac plastycznych z wykorzystaniem figur geometrycznych,
 • czytamy bajki- poznawanie i wzbogacanie języka nowym, nieznanymi wyrazami.

Join the Conversation