Rekrutacja uczestników do romsko-polskiej Świetlicy Środowiskowej „Stokrotka”

Małopolskie Stowarzyszenie Pracowników Socjalnych z siedzibą w Łukowicy informuje, że w okresie od 01.04.2017r. do 31.12.2017r. będzie realizowało zadanie rządowe pod nazwą Świetlica Środowiskowa „Stokrotka” dzięki dotacji otrzymanej od Wojewody Małopolskiego w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020.
W ramach zadania utworzona zostanie „Świetlica Środowiskowa STOKROTKA” na terenie Miasta Nowego Sącza przy ul. Traugutta 1, której głównym założeniem jest zwiększenie uczestnictwa w edukacji uczniów oraz integracja dzieci pochodzenia romskiego z polskimi w środowisku lokalnym.

W związku z powyższym w okresie od 02 do 30 kwietnia 2017r. prowadzona będzie rekrutacja uczestników zadania tj. dzieci w wieku 5-15 lat, chętnych do wzięcia udziału w zajęciach edukacyjno-integracyjnych prowadzonych w ramach nowo utworzonej Świetlicy. Rodziców zainteresowanych uczestnictwem dziecka/dzieci w zadaniu prosimy o kontakt telefoniczny: 602 789 224 w celu ustalenia terminu i miejsca rozmowy rekrutacyjnej.

Wsparciem w ramach zadania zostanie objętych 30 dzieci. Zajęcia w Świetlicy Środowiskowej prowadzone będą w okresie od 01.05.2017r. do 31.12.2017r. przez 5 dni w tyg. (od pon. do pt.) w godz. od 09.00 do 17.00.