Rekrutacja uczestników do romsko-polskiej Świetlicy Środowiskowej

Małopolskie Stowarzyszenie Pracowników Socjalnych z siedzibą w Łukowicy informuje, że w okresie od 01.04.2015r. do 31.12.2015r. będzie realizowało zadanie rządowe pod nazwą Nowosądeckie Centrum Wsparcia Rodzin Romskich dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata  2014 – 2020.

W ramach zadania utworzona zostanie Świetlica Środowiskowa na terenie Miasta Nowego Sącza przy ul. Lwowskiej 55/1/5, której głównym założeniem jest zwiększenie uczestnictwa w edukacji uczniów oraz integracja dzieci pochodzenia romskiego z polskimi  w środowisku lokalnym.

W związku z powyższym w okresie od 15 do 30 kwietnia 2015r. prowadzona będzie rekrutacja uczestników zadania tj. dzieci w wieku 5-15 lat, chętnych do wzięcia udziału w zajęciach edukacyjno-integracyjnych prowadzonych w ramach nowo utworzonej Świetlicy. Rodziców zainteresowanych uczestnictwem dziecka/dzieci w zadaniu prosimy o kontakt telefoniczny: 602 789 224 w celu ustalenia terminu i miejsca rozmowy rekrutacyjnej.

 

Wsparciem w ramach zadania zostanie objętych 30 dzieci. Zajęcia w Świetlicy  Środowiskowej prowadzone będą w okresie od 01.05.2015r. do 31.12.2015r. przez 5 dni w tyg. (od pon. do pt.) w godz. od 10.00 do 18.00.