Świetlica Integracyjna „Promyczek”

Zadanie publiczne pod nazwą Świetlica Integracyjna „Promyczek” realizowane przez Małopolskie Stowarzyszenie Pracowników Socjalnych z siedzibą w Łukowicy jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego w ramach działań adresowanych do romskiej mniejszości etnicznej obejmującej działalność świetlicową oraz edukację dzieci i młodzieży realizowaną w różnych formach w 2014 r.

Join the Conversation