ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA „Stokrotka” Realizacja zadań w m-cu IX.2018

http://www.msps.pl/wp-content/uploads/2018/11/STOKROTKA-zdj¦Öcia-wrzesie+ä-2018-wyj+Ťcie-na-przeja+-d+-k¦Ö-szynobusem-do-Che+émca-plac-zabaw-i-fontanna-w-Rynku-29-1024x575.jpghttp://www.msps.pl/wp-content/uploads/2018/11/STOKROTKA-zdj¦Öcia-wrzesie+ä-2018-wyj+Ťcie-na-przeja+-d+-k¦Ö-szynobusem-do-Che+émca-plac-zabaw-i-fontanna-w-Rynku-29-1024x575.jpghttp://www.msps.pl/wp-content/uploads/2018/11/STOKROTKA-zdj¦Öcia-wrzesie+ä-2018-wyj+Ťcie-na-przeja+-d+-k¦Ö-szynobusem-do-Che+émca-plac-zabaw-i-fontanna-w-Rynku-29-1024x575.jpghttp://www.msps.pl/wp-content/uploads/2018/11/STOKROTKA-zdj¦Öcia-wrzesie+ä-2018-wyj+Ťcie-na-przeja+-d+-k¦Ö-szynobusem-do-Che+émca-plac-zabaw-i-fontanna-w-Rynku-29-1024x575.jpghttp://www.msps.pl/wp-content/uploads/2018/11/STOKROTKA-zdj¦Öcia-wrzesie+ä-2018-wyj+Ťcie-na-przeja+-d+-k¦Ö-szynobusem-do-Che+émca-plac-zabaw-i-fontanna-w-Rynku-29-1024x575.jpghttp://www.msps.pl/wp-content/uploads/2018/11/STOKROTKA-zdj¦Öcia-wrzesie+ä-2018-wyj+Ťcie-na-przeja+-d+-k¦Ö-szynobusem-do-Che+émca-plac-zabaw-i-fontanna-w-Rynku-29-1024x575.jpghttp://www.msps.pl/wp-content/uploads/2018/11/STOKROTKA-zdj¦Öcia-wrzesie+ä-2018-wyj+Ťcie-na-przeja+-d+-k¦Ö-szynobusem-do-Che+émca-plac-zabaw-i-fontanna-w-Rynku-29-1024x575.jpgŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA „Stokrotka” Realizacja zadań w m-cu  IX.2018

Ćwiczenia wyrównujące braki w edukacji – czytanie i pisanie według indywidualnych potrzeb wychowanków.
- gimnastykuj się z nami! – zachęcanie do systematycznych ćwiczeń w celu utrzymania sprawności ruchowej i dobrej kondycji, – spacer do parku – zabawy na świeżym powietrzu,
- metoda wydzieranki, – wyklejanie konturu dzikich zwierząt zamieszkujących ogród zoologiczny – plasteliną, – wspólne układanie rebusów, rozmowa o znanych im zwierzętach z lasów, pól i łąk, odnajdywanie nazw zwierząt w innych słowach; prace plastyczne, – reagowanie na różnego rodzaju sytuacje (mimika i gesty, ruchy i odruchy), – umiejętność konwersacji oraz wspólnej zabawy,
– pogadanka nt. owoców i warzyw jako źródła witamin, – rebusy i zagadki,
- dbamy o ład i porządek w sali świetlicowej – przypomnienie zasad i reguł zapisanych w regulaminie, troska o estetyczny wygląd otoczenia, dbałość o ład i porządek;
– „Bieganie jest zdrowe” – zajęcia sportowe, zawody sprawnościowe,
– rozwiązywanie krzyżówek, rebusów, zagadek o zwierzętach domowych i dziko żyjących,
– pogadanka na temat rywalizacji i radzenia sobie z porażką,
– zabawy integracyjne prowadzone przez wychowawcę, – wyjście na boisko szkolne, – tworzenie nowych dekoracji świetlicowych, – podstawy techniki składania papieru origami, – „mieszkańcy łąki” – tworzenie prac plastycznych dowolnego mieszkańca łąki, – ćwiczenia na spostrzegawczość – wpajanie nawyku szanowania gier i różnych rzeczy świetlicowych, sprzątania za sobą miejsca zabawy, – układamy pejzaż babiego lata z puzzli, – gry dydaktyczne: scribe – gra poszerzająca zasób słownictwa, zagadki, rebusy, krzyżówki o tematyce babiego lata (praca w grupach), – zabawy ruchowe w sali: kostka, rośniemy, wyobraźnia, robociki, szybka zmiana miejsc.