Zajęcia realizowane w miesiącu czerwcu 2018r.

http://www.msps.pl/wp-content/uploads/2018/09/zaj.ruchowehula-hopSTOKROTKA20183.jpghttp://www.msps.pl/wp-content/uploads/2018/09/zaj.ruchowehula-hopSTOKROTKA20183.jpghttp://www.msps.pl/wp-content/uploads/2018/09/zaj.ruchowehula-hopSTOKROTKA20183.jpghttp://www.msps.pl/wp-content/uploads/2018/09/zaj.ruchowehula-hopSTOKROTKA20183.jpghttp://www.msps.pl/wp-content/uploads/2018/09/zaj.ruchowehula-hopSTOKROTKA20183.jpghttp://www.msps.pl/wp-content/uploads/2018/09/zaj.ruchowehula-hopSTOKROTKA20183.jpghttp://www.msps.pl/wp-content/uploads/2018/09/zaj.ruchowehula-hopSTOKROTKA20183.jpghttp://www.msps.pl/wp-content/uploads/2018/09/zaj.ruchowehula-hopSTOKROTKA20183.jpghttp://www.msps.pl/wp-content/uploads/2018/09/zaj.ruchowehula-hopSTOKROTKA20183.jpghttp://www.msps.pl/wp-content/uploads/2018/09/zaj.ruchowehula-hopSTOKROTKA20183.jpghttp://www.msps.pl/wp-content/uploads/2018/09/zaj.ruchowehula-hopSTOKROTKA20183.jpghttp://www.msps.pl/wp-content/uploads/2018/09/zaj.ruchowehula-hopSTOKROTKA20183.jpghttp://www.msps.pl/wp-content/uploads/2018/09/zaj.ruchowehula-hopSTOKROTKA20183.jpghttp://www.msps.pl/wp-content/uploads/2018/09/zaj.ruchowehula-hopSTOKROTKA20183.jpghttp://www.msps.pl/wp-content/uploads/2018/09/zaj.ruchowehula-hopSTOKROTKA20183.jpghttp://www.msps.pl/wp-content/uploads/2018/09/zaj.ruchowehula-hopSTOKROTKA20183.jpghttp://www.msps.pl/wp-content/uploads/2018/09/zaj.ruchowehula-hopSTOKROTKA20183.jpghttp://www.msps.pl/wp-content/uploads/2018/09/zaj.ruchowehula-hopSTOKROTKA20183.jpghttp://www.msps.pl/wp-content/uploads/2018/09/zaj.ruchowehula-hopSTOKROTKA20183.jpghttp://www.msps.pl/wp-content/uploads/2018/09/zaj.ruchowehula-hopSTOKROTKA20183.jpghttp://www.msps.pl/wp-content/uploads/2018/09/zaj.ruchowehula-hopSTOKROTKA20183.jpghttp://www.msps.pl/wp-content/uploads/2018/09/zaj.ruchowehula-hopSTOKROTKA20183.jpghttp://www.msps.pl/wp-content/uploads/2018/09/zaj.ruchowehula-hopSTOKROTKA20183.jpghttp://www.msps.pl/wp-content/uploads/2018/09/zaj.ruchowehula-hopSTOKROTKA20183.jpghttp://www.msps.pl/wp-content/uploads/2018/09/zaj.ruchowehula-hopSTOKROTKA20183.jpghttp://www.msps.pl/wp-content/uploads/2018/09/zaj.ruchowehula-hopSTOKROTKA20183.jpghttp://www.msps.pl/wp-content/uploads/2018/09/zaj.ruchowehula-hopSTOKROTKA20183.jpghttp://www.msps.pl/wp-content/uploads/2018/09/zaj.ruchowehula-hopSTOKROTKA20183.jpghttp://www.msps.pl/wp-content/uploads/2018/09/zaj.ruchowehula-hopSTOKROTKA20183.jpghttp://www.msps.pl/wp-content/uploads/2018/09/zaj.ruchowehula-hopSTOKROTKA20183.jpgZajęcia realizowane w miesiącu czerwcu 2018r.

W miesiącu czerwcu 2018r.kontynuowano zajęcia edukacyjno-integracyjne skierowane do dzieci i młodzieży romskiej i polskiej z terenu Miasta Nowego Sącza na Świetlicy Środowiskowej „Stokrotka”.

Wśród założeń pracy z uczestnikami zajęć świetlicowych znalazły się następujące zagadnienia:
- organizacja czasu wolnego,
- rozwój umiejętności interpersonalnych,
- kształtowanie prospołecznych postaw;

Przykładowe zajęcia realizowane w ramach Świetlicy Środowiskowej „Stokrotka”:
Odrabianie zadań domowych oraz pomoc w bieżącej nauce.
- Międzynarodowy Dzień Dziecka: poznanie dzieci na różnych kontynentach, uczymy się tolerancji wobec odmiennych kultur: ras, narodowości, religii, języka; zwrócenie uwagi na konieczność uczenia się języków obcych w celu nawiązania kontaktów międzynarodowych; praca plastyczna: „Moi rówieśnicy na innym kontynencie”.
- Wyjścia na spacer – na place zabaw: plac zabaw „na Plantach” przy ul. Długosza, Park miejski tzw. „Planty”; plac zabaw przy ruinach murów miejskich: zamku i baszty, ul. Kazimierza Wielkiego; mini plac zabaw w Rynku, obok Ratusza; Park Rekreacji Przestrzennej (tzw. „Miasteczko rowerowe”) przy ul. Nadbrzeżnej.
– Moja rodzina: swobodne wypowiedzi wychowanków o ich rodzinach, wykonanie rysunku przedstawiającego rodzinę wychowanka; prezentowanie fotografii rodzinnych i opowiadanie o nich, wykonanie drzewa genealogicznego.
- Bezpieczni w drodze na świetlicę: przypomnienie podstawowych znaków drogowych, zasad obowiązujących na drodze; grupowanie znaków (ostrzegawczych, informacyjnych, nakazu i zakazu), omówienie pracy; krzyżówki, łamigłówki i rebusy dotyczące bezpieczeństwa na drodze; zabawy ruchowe: „idź, stój, raz, dwa, trzy”; wykonanie plakatu „telefony alarmowe”, kolorowanie znaków drogowych; quiz ze znajomości znaków i przepisów ruchu drogowego.
- Biblioteka Publiczna – Oddział dla dzieci przy ul. Lwowskiej, Sądecki Park Etnograficzny przy ul. Wieniawy-Długoszewskiego, Miasteczko Galicyjskie przy ul. Lwowskiej.
– Chcemy żyć w czystym środowisku: rozmowa nt. ochrony środowiska naturalnego, wykonanie pracy plastycznej „Czysty i piękny świat”; formy ochrony przyrody, zasady zachowania się na terenach chronionych; zabawy ruchowe na boiskach; pory dnia i roku, obserwacje pogody, nadeszło lato.
-Witamy lato: jakie zmiany zachodzą w przyrodzie latem?; wykonanie pracy plastycznej nt. lata; obserwacje zmian pogodowych latem: m.in. upały, burze; jak się przed nimi chronić?; tradycje i obrzędy w Polsce związane z przesileniem letnim: Noc Kupały (in.: wigilia św. Jana, Noc Świętojańska, Sobótka), kwiat paproci – legendy, baśń Braci Grimm, dramat J. Kasprowicza, powiastka J. I. Kraszewskiego, piosenka zespołu Alibabki, film animowany „Tajemnica kwiatu paproci”; pogadanka nt. owoców i warzyw jako źródła witamin; rebusy i zagadki letnie; wycinanie konturów kwiatów, kolorowanie farbami, układanie własnych kompozycji bukietów; wydzieranka z papieru kolorowego „ogród letni”.
- Wyjścia na spacer – siłownie „pod chmurką”: siłownia „pod chmurką” przy SP 15, ul. 29 listopada, siłownia „pod chmurką” na os. Wojska Polskiego przy ul.1. Brygady.