Zajęcia realizowane w miesiącu grudniu 2017r.

http://www.msps.pl/wp-content/uploads/2018/03/Snapchat-207788225.jpghttp://www.msps.pl/wp-content/uploads/2018/03/Snapchat-207788225.jpghttp://www.msps.pl/wp-content/uploads/2018/03/Snapchat-207788225.jpghttp://www.msps.pl/wp-content/uploads/2018/03/Snapchat-207788225.jpghttp://www.msps.pl/wp-content/uploads/2018/03/Snapchat-207788225.jpgZajęcia realizowane w miesiącu grudniu 2017r.

W miesiącu grudniu 2017r. na Świetlicy Środowiskowej „Maja” kontynuowano zajęcia edukacyjno-integracyjne skierowane do dzieci i młodzieży romskiej i polskiej z terenu Miasta Nowego Sącza.

Wśród założeń pracy z uczestnikami zajęć świetlicowych znalazły się następujące zagadnienia:

- bieżąca nauka w zakresie obowiązujących przedmiotów szkolnych, w celu wyrównania i zapobiegania braków szkolnych, wdrażanie do samodzielnej pracy,
- rozbudzenie ciekawości i zainteresowanie otaczającym światem (zajęcia edukacyjne z różnych dziedzin),
- kształtowanie prawidłowych postaw społecznych.

Przykładowe zajęcia realizowane w ramach Świetlicy Środowiskowej „Maja”:

- tworzenie dekoracji świąteczno- zimowych,
- ćwiczenia w mówieniu – wspomnienia z zabawy Andrzejkowej,
- zabawy ruchowe przy muzyce,
- utrwalanie piosenek o zimowej tematyce /„Tak się zachmurzyło”, „Sanna”, „Nasza zima zła”,
- zabawa przy stole „Magiczna szóstka”,
- malowanie elementów zimowego krajobrazu,
- bezpieczeństwo podczas zabaw na śniegu, poruszania się po śliskiej drodze, dostosowywanie ubioru do warunków atmosferycznych – rozmowy z dziećmi,
- zajęcia na temat „Opiekuńczy stosunek wobec zwierząt,
- dokarmianie ptaków w ptasich stołówkach”,
- Pani Zima – wycinanki i wyklejanki ze skrawków firan i innych tkanin.
- praca plastyczna „zimowy bałwanek”,
- zabawy integracyjne prowadzone przez wychowawcę, zabawy w kole, gry stolikowe,
- choinka wykonana techniką collage, malowanie choinki akwarelami, ozdabianie wyciętymi z gazet ozdobami, dorysowywanie prezentów, konkurs na najpiękniejszą choinkę wykonaną dowolną techniką plastyczną,
- słuchanie wierszy o choince: „Kto wymyślił choinki?” K. I. Gałczyńskiego, „Mikołaj na choince”, „Choineczka”. Swobodne wypowiedzi dzieci,
- elementy dekoracyjne świątecznego stołu. Sztuka nakrywania do stołu,
- pomoc w nauce i odrabianiu zadań domowych, zabawy integracyjne, zabawy ruchowo-taneczne, ćwiczenia rytmiczne, gry stolikowe,
- zabawy rytmiczne przy muzyce naśladujące jazdę na sankach, nartach, łyżwach – rozwijanie wrażliwości muzycznej, reagowania na tempo w muzyce i barwę instrumentów.
- Tradycje i obrzędy świąteczne – znaczenie dla więzi rodzinnych i międzyludzkich,
- ochrona środowiska. Rozumienie konieczności ochrony drzew iglastych przed wycinaniem w okresie świątecznym,
- troska o estetyczny wygląd otoczenia, dbałość o ład i porządek oraz upiększanie i ozdabianie akcentami świątecznymi Świetlicy,
- nauka pastorałki góralskiej „ Ej maluśki, maluśki”. Zapoznanie z gwarą góralską, wyjaśnienie niezrozumiałych słów,
spotkanie wigilijne. Składanie życzeń, śpiewanie kolęd, wręczanie dzieciom prezentów przez Św. Mikołaja,
- historyjka obrazkowa: „Niebezpieczna zabawa” /bez ostatniego obrazka/, próby przewidywania zakończenia akcji, wyciąganie wniosków na podstawie zaobserwowanych związków przyczynowo – skutkowych.
- bezpieczeństwo zabaw na śniegu i lodzie, nauka piosenek: „ Śnieżka”, „ Sanna”, „Zima, zima” – zabawy rytmiczne ilustrujące treść piosenek, malowanie na temat: sporty zimowe – dowolna technika, wypowiedzi na temat treści prac.
- wspólne śpiewanie kolęd i pastorałek, rozmowa z dziećmi na temat minionych świąt, postanowień na nowy rok kalendarzowy, swobodne wypowiedzi,
- ozdabianie własnymi rysunkami listów z noworocznymi życzeniami do rodziny i znajomych,
- konkurs piosenki świąteczno – noworocznej,
- utrwalanie śpiewu kolęd, pastorałek, piosenek o choince. Śpiew indywidualny, grupowy, zbiorowy, wyjaśnianie pojęć: „duet”, „trio”, „ tercet” uzależnionych od ilości śpiewających razem osób,
- zimowy pejzaż – technika malowania pastą na czarnej kartce.

W realizacji zadań w miesiącu grudzień uczestniczyli wolontariusze.