Zajęcia realizowane w miesiącu grudniu 2017r.

http://www.msps.pl/wp-content/uploads/2018/03/IMG_20171207_152529.jpghttp://www.msps.pl/wp-content/uploads/2018/03/IMG_20171207_152529.jpghttp://www.msps.pl/wp-content/uploads/2018/03/IMG_20171207_152529.jpghttp://www.msps.pl/wp-content/uploads/2018/03/IMG_20171207_152529.jpghttp://www.msps.pl/wp-content/uploads/2018/03/IMG_20171207_152529.jpghttp://www.msps.pl/wp-content/uploads/2018/03/IMG_20171207_152529.jpghttp://www.msps.pl/wp-content/uploads/2018/03/IMG_20171207_152529.jpghttp://www.msps.pl/wp-content/uploads/2018/03/IMG_20171207_152529.jpghttp://www.msps.pl/wp-content/uploads/2018/03/IMG_20171207_152529.jpghttp://www.msps.pl/wp-content/uploads/2018/03/IMG_20171207_152529.jpghttp://www.msps.pl/wp-content/uploads/2018/03/IMG_20171207_152529.jpghttp://www.msps.pl/wp-content/uploads/2018/03/IMG_20171207_152529.jpghttp://www.msps.pl/wp-content/uploads/2018/03/IMG_20171207_152529.jpgZajęcia realizowane w miesiącu grudniu 2017r.

W miesiącu grudniu 2017r. na Świetlicy Środowiskowej „Stokrotka” kontynuowano zajęcia edukacyjno-integracyjne skierowane do dzieci i młodzieży romskiej i polskiej z terenu Miasta Nowego Sącza.

Wśród założeń pracy z uczestnikami zajęć świetlicowych znalazły się następujące zagadnienia: – systematyczna pomoc w nauce, wdrażanie do samodzielnej pracy, rozbudzenie ciekawości i zainteresowanie otaczającym światem (zajęcia edukacyjne z różnych dziedzin), kształtowanie prawidłowych postaw społecznych (zajęcia z elementami socjoterapii), propagowanie zdrowego stylu życia (zajęcia z elementami gimnastyki), nauka współpracy w grupie (gry edukacyjne), rozwój małej motoryki (prace plastyczne).
Przykładowe zajęcia realizowane w ramach Świetlicy Środowiskowej „Stokrotka”:
• tworzenie dekoracji świątecznych i zmiana wystroju świetlicy.
• projekcje bajek i filmów na DVD.
• zawody ping- ponga.
• gry memory o charakterze edukacyjnym.
• prace plastyczne (Mikołaj, choinki). Konkurs recytacji wierszy o tematyce zimowej.
• czytanie bajek i wierszy o charakterze zimowo – świątecznym.
• zajęcia na temat pasji i talentów.
• praca plastyczna ,,Pani Zima” – wykorzystanie różnych technik plastycznych.
• tworzenie witraży z kolorowej bibuły.
• projekt kartek świątecznych.
• tworzenie dekoracji choinkowych.
• nauka pastorałek góralskich – poznanie gwary góralskiej.
• praca plastyczna ,,zimowe sporty”.
• spotkanie wigilijne z odwiedzinami św. Mikołaja + paczki dla dzieci, konkurs kolęd, quiz świąteczny – wiedza ogólna.
• czytanie historii świątecznych z różnych miejsc świata.
• tworzenie masek sylwestrowych
• pisanie postanowień noworocznych – pogadanka na temat dyscypliny w postanowieniach i silnej woli w ich realizacji.
• wspólne tworzenie wielkiego domku z kart – nauka współpracy.
• konkurs noworoczny.

W realizacji zadań w miesiącu grudniu uczestniczyli wolontariusze.