Zajęcia realizowane w miesiącu lutym 2018 r.

http://www.msps.pl/wp-content/uploads/2018/03/grySTOKROTKAluty20181.jpghttp://www.msps.pl/wp-content/uploads/2018/03/grySTOKROTKAluty20181.jpghttp://www.msps.pl/wp-content/uploads/2018/03/grySTOKROTKAluty20181.jpghttp://www.msps.pl/wp-content/uploads/2018/03/grySTOKROTKAluty20181.jpghttp://www.msps.pl/wp-content/uploads/2018/03/grySTOKROTKAluty20181.jpghttp://www.msps.pl/wp-content/uploads/2018/03/grySTOKROTKAluty20181.jpghttp://www.msps.pl/wp-content/uploads/2018/03/grySTOKROTKAluty20181.jpghttp://www.msps.pl/wp-content/uploads/2018/03/grySTOKROTKAluty20181.jpghttp://www.msps.pl/wp-content/uploads/2018/03/grySTOKROTKAluty20181.jpghttp://www.msps.pl/wp-content/uploads/2018/03/grySTOKROTKAluty20181.jpghttp://www.msps.pl/wp-content/uploads/2018/03/grySTOKROTKAluty20181.jpghttp://www.msps.pl/wp-content/uploads/2018/03/grySTOKROTKAluty20181.jpghttp://www.msps.pl/wp-content/uploads/2018/03/grySTOKROTKAluty20181.jpghttp://www.msps.pl/wp-content/uploads/2018/03/grySTOKROTKAluty20181.jpghttp://www.msps.pl/wp-content/uploads/2018/03/grySTOKROTKAluty20181.jpghttp://www.msps.pl/wp-content/uploads/2018/03/grySTOKROTKAluty20181.jpghttp://www.msps.pl/wp-content/uploads/2018/03/grySTOKROTKAluty20181.jpghttp://www.msps.pl/wp-content/uploads/2018/03/grySTOKROTKAluty20181.jpghttp://www.msps.pl/wp-content/uploads/2018/03/grySTOKROTKAluty20181.jpghttp://www.msps.pl/wp-content/uploads/2018/03/grySTOKROTKAluty20181.jpghttp://www.msps.pl/wp-content/uploads/2018/03/grySTOKROTKAluty20181.jpgZajęcia realizowane w miesiącu lutym 2018 r.

W miesiącu lutym 2018r. rozpoczęto zajęcia edukacyjno-integracyjne skierowane do dzieci i młodzieży romskiej i polskiej z terenu Miasta Nowego Sącza Świetlicy Środowiskowej „Stokrotka”.

Wśród założeń pracy z uczestnikami zajęć świetlicowych znalazły się następujące zagadnienia:
- Kształtowanie postawy właściwego porozumiewania się z innymi.
- Wyrabianie prawidłowych nawyków w zakresie czynnego wypoczynku.
- Dbanie o estetykę i porządek w świetlicy.
- Rozwijanie kreatywności, poznawanie różnych technik uczenia się.
- Stosowanie w czasie zajęć zagadek, krzyżówek, rebusów oraz innych form edukacyjnych utrwalających wiadomości i rozwijających logiczne myślenie.

Przykładowe zajęcia realizowane w ramach Świetlicy Środowiskowej „Stokrotka”:
- zajęcia ruchowe – muzyczne, zabawy w kole, gry i zabawy stolikowe,
- własne prace plastyczne na dowolny temat,
- gry i zabawy świetlicowe, turniej w euro- biznes, gry stolikowe: domino, warcaby, szachy /zasady obowiązujące graczy,
- zabawa z globusem („Gdzie leży…”),
- pogadanka na temat: „Nasi ulubieńcy”, „Burza mózgów” – co każdy powinien wiedzieć o swoim przyjacielu?, przeglądanie albumów o zwierzętach i zdjęć z kolekcji własnej dzieci,
- odrabianie zadań domowych oraz pomoc w bieżącej nauce,
- spacer po okolicy,
- opowiem ci o moim przyjacielu… – wdrażanie do komunikatywnej wypowiedzi, indywidualne prace plastyczne ilustrujące zwierzę, które dziecko ma w domu lub chciałoby mieć.
- wykonanie wystawki „Nasi ulubieńcy” (▪ prace plastyczne, ▪ prace praktyczne, technika składania papieru, zwierzęta z materiału, maskotki),
- słuchanie piosenek o zwierzętach, gry i zabawy z całego świata.
- nauka wybranych zabaw z wiosek dziecięcych,
- bajka „Anastazja” opowiadająca o losach księżniczki córki ostatniego cara Rosji Mikołaja II,
- quiz muzyczny: „Jaka to melodia?”, ekspresja plastyczna do utworu F. Schuberta „Serenada”,
- zagraj z nami! – zabawy z grami opracowanymi wcześniej przez dzieci.
- rywalizacja w grupach, ćwiczenia rozwijające umiejętność okazywania i wyrażania uczuć,
- pogadanka na temat: „Bezpieczeństwo zabaw na śniegu i lodzie”, przypomnienie zasad bezpieczeństwa tj. zakaz zjeżdżania na sankach, nartach w pobliżu jezdni, zakaz ślizgania się na zamarzniętej rzece, przestrzeganie regulaminów lodowisk, torów saneczkowych i wyciągów narciarskich.

W realizacji zadań w miesiącu luty uczestniczyli wolontariusze.