Zajęcia realizowane w miesiącu lutym 2018r.

http://www.msps.pl/wp-content/uploads/2018/09/DSC_07192-1024x575.jpghttp://www.msps.pl/wp-content/uploads/2018/09/DSC_07192-1024x575.jpghttp://www.msps.pl/wp-content/uploads/2018/09/DSC_07192-1024x575.jpghttp://www.msps.pl/wp-content/uploads/2018/09/DSC_07192-1024x575.jpghttp://www.msps.pl/wp-content/uploads/2018/09/DSC_07192-1024x575.jpghttp://www.msps.pl/wp-content/uploads/2018/09/DSC_07192-1024x575.jpghttp://www.msps.pl/wp-content/uploads/2018/09/DSC_07192-1024x575.jpghttp://www.msps.pl/wp-content/uploads/2018/09/DSC_07192-1024x575.jpghttp://www.msps.pl/wp-content/uploads/2018/09/DSC_07192-1024x575.jpghttp://www.msps.pl/wp-content/uploads/2018/09/DSC_07192-1024x575.jpghttp://www.msps.pl/wp-content/uploads/2018/09/DSC_07192-1024x575.jpgZajęcia realizowane w miesiącu lutym 2018r.

W miesiącu lutym 2018r.kontynuowano zajęcia edukacyjno-integracyjne skierowane do dzieci i młodzieży romskiej i polskiej z terenu Miasta Nowego Sącza na Świetlicy Środowiskowej „Maja”.

Wśród założeń pracy z uczestnikami zajęć świetlicowych znalazły się następujące zagadnienia:
1. Poznajemy się. Reguły zachowania w świetlicy.
2. Ferie zimowe. Bezpieczeństwo podczas wypoczynku
Przykładowe zajęcia realizowane w ramach Świetlicy Środowiskowej „Maja”:

1. Bieżąca nauka i pomoc w obrabianiu zadań domowych w zakresie obowiązujących przedmiotów szkolnych celem zapobiegania powstawaniu braków szkolnych oraz wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej (zajęcia wyrównawcze odbywają się codziennie),
2. Zachowanie bezpieczeństwa podczas ferii,
3. Integracja wychowanków podczas wspólnych gier stolikowych, ruchowo – sportowych oraz wspólnych zajęć umuzykalniających,
4. Dekoracja Świetlicy pracami plastycznymi.