Zajęcia realizowane w miesiącu maju 2018r.

http://www.msps.pl/wp-content/uploads/2018/09/STOKROTKA-zdjęcia-maj-2018-Wyjście-na-plac-zabaw-na-os.-Gorzków-2-768x1024.jpghttp://www.msps.pl/wp-content/uploads/2018/09/STOKROTKA-zdjęcia-maj-2018-Wyjście-na-plac-zabaw-na-os.-Gorzków-2-768x1024.jpghttp://www.msps.pl/wp-content/uploads/2018/09/STOKROTKA-zdjęcia-maj-2018-Wyjście-na-plac-zabaw-na-os.-Gorzków-2-768x1024.jpghttp://www.msps.pl/wp-content/uploads/2018/09/STOKROTKA-zdjęcia-maj-2018-Wyjście-na-plac-zabaw-na-os.-Gorzków-2-768x1024.jpghttp://www.msps.pl/wp-content/uploads/2018/09/STOKROTKA-zdjęcia-maj-2018-Wyjście-na-plac-zabaw-na-os.-Gorzków-2-768x1024.jpghttp://www.msps.pl/wp-content/uploads/2018/09/STOKROTKA-zdjęcia-maj-2018-Wyjście-na-plac-zabaw-na-os.-Gorzków-2-768x1024.jpghttp://www.msps.pl/wp-content/uploads/2018/09/STOKROTKA-zdjęcia-maj-2018-Wyjście-na-plac-zabaw-na-os.-Gorzków-2-768x1024.jpghttp://www.msps.pl/wp-content/uploads/2018/09/STOKROTKA-zdjęcia-maj-2018-Wyjście-na-plac-zabaw-na-os.-Gorzków-2-768x1024.jpghttp://www.msps.pl/wp-content/uploads/2018/09/STOKROTKA-zdjęcia-maj-2018-Wyjście-na-plac-zabaw-na-os.-Gorzków-2-768x1024.jpghttp://www.msps.pl/wp-content/uploads/2018/09/STOKROTKA-zdjęcia-maj-2018-Wyjście-na-plac-zabaw-na-os.-Gorzków-2-768x1024.jpghttp://www.msps.pl/wp-content/uploads/2018/09/STOKROTKA-zdjęcia-maj-2018-Wyjście-na-plac-zabaw-na-os.-Gorzków-2-768x1024.jpghttp://www.msps.pl/wp-content/uploads/2018/09/STOKROTKA-zdjęcia-maj-2018-Wyjście-na-plac-zabaw-na-os.-Gorzków-2-768x1024.jpghttp://www.msps.pl/wp-content/uploads/2018/09/STOKROTKA-zdjęcia-maj-2018-Wyjście-na-plac-zabaw-na-os.-Gorzków-2-768x1024.jpghttp://www.msps.pl/wp-content/uploads/2018/09/STOKROTKA-zdjęcia-maj-2018-Wyjście-na-plac-zabaw-na-os.-Gorzków-2-768x1024.jpghttp://www.msps.pl/wp-content/uploads/2018/09/STOKROTKA-zdjęcia-maj-2018-Wyjście-na-plac-zabaw-na-os.-Gorzków-2-768x1024.jpghttp://www.msps.pl/wp-content/uploads/2018/09/STOKROTKA-zdjęcia-maj-2018-Wyjście-na-plac-zabaw-na-os.-Gorzków-2-768x1024.jpghttp://www.msps.pl/wp-content/uploads/2018/09/STOKROTKA-zdjęcia-maj-2018-Wyjście-na-plac-zabaw-na-os.-Gorzków-2-768x1024.jpghttp://www.msps.pl/wp-content/uploads/2018/09/STOKROTKA-zdjęcia-maj-2018-Wyjście-na-plac-zabaw-na-os.-Gorzków-2-768x1024.jpghttp://www.msps.pl/wp-content/uploads/2018/09/STOKROTKA-zdjęcia-maj-2018-Wyjście-na-plac-zabaw-na-os.-Gorzków-2-768x1024.jpghttp://www.msps.pl/wp-content/uploads/2018/09/STOKROTKA-zdjęcia-maj-2018-Wyjście-na-plac-zabaw-na-os.-Gorzków-2-768x1024.jpgZajęcia realizowane w miesiącu maju 2018r.

W miesiącu maju 2018r.kontynuowano zajęcia edukacyjno-integracyjne skierowane do dzieci i młodzieży romskiej i polskiej z terenu Miasta Nowego Sącza Świetlicy Środowiskowej „Stokrotka”.

Wśród założeń pracy z uczestnikami zajęć świetlicowych znalazły się następujące zagadnienia:
- pomoc w nauce i w odrabianiu prac domowych,
- organizowanie dzieciom czasu wolnego,
- rozwój umiejętności interpersonalnych,
- kształtowanie prospołecznych postaw;

Przykładowe zajęcia realizowane w ramach Świetlicy Środowiskowej „Stokrotka”:

- Odrabianie zadań domowych oraz pomoc w bieżącej nauce.
- Biały tydzień – ludzie w bieli: pogadanka nt. „Jak dbać o swoje zdrowie?”; rozwiązywanie zagadek o tematyce zdrowotnej, wykonanie plakatu „Jak zapobiegać chorobom?”; gry i zabawy na świeżym powietrzu.
- Zasady savoir-vivre’u: szerokiej drogi: dobre maniery w podróży; jak zachowywać się w podróży?; jesteśmy gośćmi pensjonatu lub schroniska.
- Zasady savoir-vivre’u: specjalne okoliczności: stosunek do osób starszych i niepełnosprawnych (np. wizyty w szpitalu); sztuka porozumiewania się; rozmowy telefoniczne; etykieta a ocenianie człowieka.
- Łamigłówki Mądrej Sówki: wspólne układanie rebusów, układanie zdań z wyrazami odganietymi z rebusów; rozmowa o znanych im zwierzętach z lasów, pól i łąk, odnajdywanie nazw zwierząt w innych słowach; prace plastyczne przedstawiające „Mądra Sówkę”.
- Zasady savoir-vivre’u: formy grzecznościowe – gość w moim domu: obowiązki wynikające z bycia gospodarzem domu; zachowanie się przy stole oraz podczas innych spotkań towarzyskich (przy ognisku, grillu i na pikniku).
- Zasady savoir-vivre’u: zachowanie w różnych sytuacjach: reagowanie na różnego rodzaju sytuacje (mimika i gesty, ruchy i odruchy); umiejętność konwersacji oraz wspólnej zabawy; gafa za gafą!
- Tydzień książki i teatru: – recenzowanie przez dzieci i młodzież ich ulubionych książek, wykonanie plakatu „Jak dbamy o książki?”; wyszukiwanie w internecie informacji o rodzajach teatrów oraz lalek teatralnych, pogadanka „Jak należy zachować się w teatrze?”; wykonywanie kukiełek teatralnych różnymi różnymi technikami.
- Zasady savoir-vivre’u: kultura osobista: kultura osobista a nasz wizerunek; jak ubierać się na różne okazje?
- Dbamy o kulturę słowa! Zasady savoir-vivre’u dotyczą m.in.: komunikacji (słownej, telefonicznej i internetowej).
- Moja kochana mama: – rozmowa kierowana – opowiadamy o naszych mamach, oglądanie fotografii mam – swobodne wypowiedzi dzieci; czytanie różnorodnych wierszy poświęconych mamie; „Portret mamy” – malowanie farbami – wystawa prac; wykonywanie laurek dla mam.
- Zasady savoir-vivre’u: właściwe zachowanie w szczególnych sytuacjach: w jaki sposób dać i przyjąć prezent?; dobry zwyczaj nie pożyczaj” – czyli pożyczaj z umiarem.
- Zachowujemy się kulturalnie w miejscach publicznych! Zasady savoir-vivre’u dotyczą m.in.: form towarzyskich (np. w szkole, w rodzinie, w miejscu pracy, na imprezach).