Zajęcia realizowane w miesiącu październiku 2017r.

http://www.msps.pl/wp-content/uploads/2018/03/Snapchat-37173375.jpghttp://www.msps.pl/wp-content/uploads/2018/03/Snapchat-37173375.jpghttp://www.msps.pl/wp-content/uploads/2018/03/Snapchat-37173375.jpghttp://www.msps.pl/wp-content/uploads/2018/03/Snapchat-37173375.jpghttp://www.msps.pl/wp-content/uploads/2018/03/Snapchat-37173375.jpghttp://www.msps.pl/wp-content/uploads/2018/03/Snapchat-37173375.jpghttp://www.msps.pl/wp-content/uploads/2018/03/Snapchat-37173375.jpghttp://www.msps.pl/wp-content/uploads/2018/03/Snapchat-37173375.jpghttp://www.msps.pl/wp-content/uploads/2018/03/Snapchat-37173375.jpghttp://www.msps.pl/wp-content/uploads/2018/03/Snapchat-37173375.jpghttp://www.msps.pl/wp-content/uploads/2018/03/Snapchat-37173375.jpghttp://www.msps.pl/wp-content/uploads/2018/03/Snapchat-37173375.jpghttp://www.msps.pl/wp-content/uploads/2018/03/Snapchat-37173375.jpghttp://www.msps.pl/wp-content/uploads/2018/03/Snapchat-37173375.jpghttp://www.msps.pl/wp-content/uploads/2018/03/Snapchat-37173375.jpghttp://www.msps.pl/wp-content/uploads/2018/03/Snapchat-37173375.jpghttp://www.msps.pl/wp-content/uploads/2018/03/Snapchat-37173375.jpghttp://www.msps.pl/wp-content/uploads/2018/03/Snapchat-37173375.jpghttp://www.msps.pl/wp-content/uploads/2018/03/Snapchat-37173375.jpghttp://www.msps.pl/wp-content/uploads/2018/03/Snapchat-37173375.jpghttp://www.msps.pl/wp-content/uploads/2018/03/Snapchat-37173375.jpghttp://www.msps.pl/wp-content/uploads/2018/03/Snapchat-37173375.jpghttp://www.msps.pl/wp-content/uploads/2018/03/Snapchat-37173375.jpghttp://www.msps.pl/wp-content/uploads/2018/03/Snapchat-37173375.jpghttp://www.msps.pl/wp-content/uploads/2018/03/Snapchat-37173375.jpghttp://www.msps.pl/wp-content/uploads/2018/03/Snapchat-37173375.jpghttp://www.msps.pl/wp-content/uploads/2018/03/Snapchat-37173375.jpghttp://www.msps.pl/wp-content/uploads/2018/03/Snapchat-37173375.jpghttp://www.msps.pl/wp-content/uploads/2018/03/Snapchat-37173375.jpghttp://www.msps.pl/wp-content/uploads/2018/03/Snapchat-37173375.jpghttp://www.msps.pl/wp-content/uploads/2018/03/Snapchat-37173375.jpghttp://www.msps.pl/wp-content/uploads/2018/03/Snapchat-37173375.jpghttp://www.msps.pl/wp-content/uploads/2018/03/Snapchat-37173375.jpghttp://www.msps.pl/wp-content/uploads/2018/03/Snapchat-37173375.jpghttp://www.msps.pl/wp-content/uploads/2018/03/Snapchat-37173375.jpgZajęcia realizowane w miesiącu październiku 2017r.

Stokrotka – zajęcia realizowane w miesiącu październiku 2017r.

W miesiącu październiku 2017r. na Świetlicy Środowiskowej „Stokrotka” kontynuowano zajęcia edukacyjno-integracyjne skierowane do dzieci i młodzieży romskiej i polskiej z terenu Miasta Nowego Sącza.

Wśród założeń pracy z uczestnikami zajęć świetlicowych znalazły się następujące zagadnienia: kształtowanie postawy asertywnej , wyrabianie prawidłowych nawyków gospodarowania wolnego czasu, rozwijanie kreatywności, poznawanie różnych technik uczenia się, stosowanie w czasie zajęć zagadek, krzyżówek, rebusów oraz innych form edukacyjnych utrwalających wiadomości i rozwijających logiczne myślenie.
Przykładowe zajęcia realizowane w ramach Świetlicy Środowiskowej „Stokrotka”:
• rozwiązywanie rebusów i zagadnień o tematyce jesiennej,
• „Piękna, słoneczna jesień” – swobodne wypowiedzi – poprawność językowa,
• ćwiczenia grafomotoryczne,
• śpiewanie piosenek poznanych na koloniach i obozach,
• wykonywanie gazetki tematycznej poświęconej „moje hobby”,
• Warszawa w legendzie … – kształtowanie umiejętności własnej interpretacji tekstów/ legendy: Bazyliszek, Syrenka, Złota Kaczka, Jelonek ze złotymi rogami, Książe Niedźwiedź/, wyjaśnianie pojęcia legenda, Herb stolicy – wydzieranka z papieru kolorowego,
• wykonywanie prostych instrumentów muzycznych /grzechotka z kubka po jogurcie, grzechotka z żarówki, kołatki i kastaniety, dzwonki z doniczki/,
• śpiewanie znanych piosenek o Warszawie np.” Na prawo most”: przy akompaniamencie samodzielnie wykonanych instrumentów, wyklaskiwanie rytmu piosenki,
• gry dydaktyczne: układamy jesienny pejzaż z puzzli, scribe – gra poszerzająca zasób słownictwa.
• zagadki, rebusy, krzyżówki o tematyce jesiennej /praca w grupach przy komputerze/,
• pomoc w nauce – systematyczne odrabianie zadań domowych,
• bukiet kwiatów dla naszej Pani – farby plakatowe, Nauka piosenki pt. „Nasza pani jest kochana”.
• Historia Poczty Polskiej – pogadanka połączona z pokazem., dawne i współczesne usługi pocztowe, zapoznanie z pracą pocztowców i urządzeniami technicznymi ułatwiającymi im pracę, wykonywanie projektu znaczka pocztowego, przypomnienie co powinien posiadać każdy znaczek pocztowy,
• zabawy ze śpiewem: „Jaworowi ludzie”, „Płyną statki z bananami”, oglądanie klaserów ze znaczkami,
• podstawowe wiadomości z dziedziny filatelistyki, ćwiczenia z woreczkiem: rzucanie, podnoszenie nogą, noszenie na głowie, podawanie w rzędach, konkurs sprawnościowy: „Jak pomagamy w domu?”, naśladowanie czynności porządkowych w gospodarstwie domowym.
• przedstawiamy swoja rodzinę /nazwisko, imiona, członkowie rodziny, fotografie, obowiązki domowe dzieci, zwracanie uwagi na ich sumienne wypełnianie, mój kącik do nauki.
• ppis jako forma wypowiedzi, spędzanie czasu wolnego w gronie rodzinnym, słuchanie wierszy o rodzinie: „Twoje rodzinne drzewo”,
• „Obrazek dla mamy” J. Jałowca, dostrzeganie więzi rodzinnych i międzypokoleniowych, pobudzanie aktywności emocjonalnej w wyrażaniu uczuć wobec najbliższych, moja rodzina – ilustracja kredkami woskowymi na kolorowym tle, obrazek dla rodziców – wysypywanki i układanki z nasion, mozaika ze skorupek, słuchanie piosenek o mamie i tacie / Natalii Kukulskiej, Majki Jeżowskiej, Arki Noego.
• tworzymy kącik czytelniczy,
• słuchanie piosenek o tematyce wojskowej,
• piosenki i tańce integracyjne,
• prace zdobnicze /gazetki świetlicowe, kącik przyrody, czytelniczy,
• tragizm wojny wyrażony w poezji / wysłuchanie utworów : K. I. Gałczyńskiego „Pieśń o żołnierzach z Westerplatte”, K. K. Baczyńskiego „Elegia o chłopcu polskim”, praca z tekstem, ćwiczenia.

W realizacji zadań w miesiącu październik uczestniczyli wolontariusze.