kontynuacja pracy Świetlicy Środowiskowej w 2018 r.

Małopolskie Stowarzyszenie Pracowników Socjalnych informuje, że od dnia: 01.02.2018r. kontynuuję realizację zadania rządowego pod nazwą Świetlica Środowiskowa „Stokrotka” dzięki dotacji otrzymanej od Wojewody Małopolskiego w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020.
Od dnia 01.02.2018r. prowadzona będzie rekrutacja uczestników zadania w siedzibie „Świetlicy Środowiskowej „STOKROTKA” przy ul. Traugutta 1/1. Do udziału w rekrutacji zapraszamy rodziców dzieci w wieku 5-15 lat (szczególnie pochodzenia romskiego), chętnych do wzięcia udziału w zajęciach edukacyjno-integracyjnych prowadzonych w ramach Świetlicy.
Rozpoczęcie zajęć świetlicowych zaplanowano w dniu 15.02.2018r.
Wsparciem w ramach zadania zostanie objętych 30 dzieci. Zajęcia świetlicowe prowadzone będą przez 5 dni w tyg. (od pon. do pt.) w godz. od 09.00 do 17.00.
Głównym założeniem pracy Świetlicy jest zwiększenie uczestnictwa w edukacji uczniów oraz integracja dzieci pochodzenia romskiego z polskimi w środowisku lokalnym.